Combo h310+i3 9100f +RAM 8x2=16GB 2666, h410+i3 10100f +RAM 8x2=16GB 2666, b360/365+i4 9400f+RAM 16gb 8x2 2666

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 2,850,000đ 3,049,500đ