Jack dc nối nguồn đực - cái,giắc nguồn dc vặn vít chuyên dùng nối cấp nguồn cho các thiết bị từ 1v - 40v...

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 1,900đ 2,033đ