RAM Laptop DDR4 4Gb 8Gb 16Gb bus 2133 2400 2666 3200MHz- BH 3 Năm

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 439,000đ 469,730đ