About Namdaik

root@Namdaik: => Fb-Tui

root@Namdaik: Xin chao.....

root@Namdaik: Mình là: Nam
root@Namdaik: Mình sinh ra tại TP Bắc Giang
root@Namdaik: Bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại
root@Namdaik: 0971069100
root@Namdaik: Fb của mình là fb.com/admin.google.com.vn
root@Namdaik: Mình từng học tại Uneti
root@Namdaik: Chuyên ngành của mình là CNTT
root@Namdaik: Mình rất dễ gần :DD
root@Namdaik: Nếu có gì thắc mắc
root@Namdaik: Hãy hỏi mình đừng ngần ngại
root@Namdaik: Mình sẽ trả lời nhiệt tình
root@Namdaik: HIHI........
root@Namdaik: exit();

CẢM ƠN BẠN ĐÃ NGHÉ QUA! CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH :DD

|