bo nguồn xung 12 v dùng cho class d bias

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.8
  • Lượt xem: 10324
  • 30,000đ 32,100đ
Tags:

máy tính & laptop

linh kiện máy tính

nguồn máy tính